Zielony Latarnik Wyborczy dla WWF

logotyp WWF
logotyp WWF

Stworzyliśmy Latarnik Wyborczy dla WWF, aby Obywatele mogli zweryfikować która partia jest najbliższa ich poglądom na temat ekologii i środowiska.

O WWF

WWF (World Wildlife Fund) to międzynarodowa organizacja pozarządowa (NGO) działająca na rzecz ochrony ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie.

Siedzibą organizacji jest Szwajcaria. Działają również narodowe oddziały fundacji w ponad 150 krajach świata, w tym WWF Polska. W Polsce działalność WWF koncentruje się wokół ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków (tzw. gatunków parasolowych), m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Bałtyku fok i morświnów. Prowadzone są również działania w kierunku walki z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

O projekcie

Zielony Latarnik Wyborczy to porównywarka, która pozwala na sprawdzenie z poglądami którego polityka lub partii zgadza się obywatel w kwestiach środowiska. Użytkownik w pierwszej kolejności odpowiada na obszerną ankietę dotyczącą jego opinii na temat różnych kwestii środowiskowych, a następnie otrzymuje listę z informacją w jakim stopniu zgadza się z poszczególnymi partiami, biorącymi udział w wyborach.

Użytkownik ma również możliwość zapoznania się z konkretnymi postulatami i opiniami polityków dotyczącymi poszczególnych pytań w ankiecie.

Praca podzielona została na następujące etapy:

  • postawienie szkieletu aplikacji na serwerze,
  • utworzenie struktur w bazie danych,
  • utworzenie modeli i podstawowych kontrolerów w aplikacji,
  • utworzenie mechanizmu sczytywania i przekształcania danych z ankiety,
  • utworzenie mechanizmu zbierania i zapisywania danych od użytkowników,
  • utworzenie mechanizmu porównania i tworzenia rankingu,
  • utworzenie szablonów różnych rodzajów podstron i dynamiczne wypełnianie ich treścią,
  • ostylowanie szablonów,
  • przeniesienie Latarnika na serwer docelowy.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w projekcie o tak szczytnym celu. Idea ochrony środowiska i klimatu jest dla nas niezwykle istotna. Mamy więc nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować jeszcze z WWF!

Latarnik dostępny jest na stronie https://www.wwf.pl/wybory.