Zakończenie prac nad tworzeniem systemu ODA dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na grafice widać stronę główną klienta, dla którego stworzyliśmy nowy system.
Na grafice widać stronę główną klienta, dla którego stworzyliśmy nowy system.

W maju 2019 roku zakończyliśmy prace nad stworzeniem systemu informatycznego ODA (Official Development Assistance).

System ten będzie służył do raportowania statystyk współpracy rozwojowej MSZ. Zbudowany jest na danych dotyczących projektów pomocy międzykrajowej i skierowany do urzędników ministerstw i organizacji państwowych.

System gromadzi dane na temat pomocy ODA oraz umożliwia zarządzanie raportami dotyczącymi projektów. Umożliwia też ich wyeksportowanie w formatach wspieranych przez organizacje zajmujące się zbieraniem statystyk dotyczących pomocy rozwojowej z całego świata - DAC oraz IATI. Dane te są następnie prezentowane w formie wykresów na stronie internetowej.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu, nasza firma przez 3 lata świadczyć będzie usługi utrzymania oraz rozwoju.

Przy tworzeniu systemu ODA wykorzystaliśmy takie technologie, jak Java, WildFly, PrimeFaces, Hibernate, Spring, VUE oraz MySQL.


Zakończenie prac nad tworzeniem systemu ODA dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na grafice widać stronę główną klienta, dla którego stworzyliśmy nowy system.
Na grafice widać stronę główną klienta, dla którego stworzyliśmy nowy system.

W maju 2019 roku zakończyliśmy prace nad stworzeniem systemu informatycznego ODA (Official Development Assistance).

System ten będzie służył do raportowania statystyk współpracy rozwojowej MSZ. Zbudowany jest na danych dotyczących projektów pomocy międzykrajowej i skierowany do urzędników ministerstw i organizacji państwowych.

System gromadzi dane na temat pomocy ODA oraz umożliwia zarządzanie raportami dotyczącymi projektów. Umożliwia też ich wyeksportowanie w formatach wspieranych przez organizacje zajmujące się zbieraniem statystyk dotyczących pomocy rozwojowej z całego świata - DAC oraz IATI. Dane te są następnie prezentowane w formie wykresów na stronie internetowej.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu, nasza firma przez 3 lata świadczyć będzie usługi utrzymania oraz rozwoju.

Przy tworzeniu systemu ODA wykorzystaliśmy takie technologie, jak Java, WildFly, PrimeFaces, Hibernate, Spring, VUE oraz MySQL.