Utrzymanie oraz Wsparcie techniczne systemów informatycznych OHP

OHP
OHP

Od przyszłego roku rozszerzamy naszą współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie utrzymania oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych.

Firma Vavatech przez cały 2018 rok realizuje na potrzeby OHP usługi wsparcia technicznego oraz utrzymania systemu Delfin (System dot. refundacji wynagrodzeń młodocianych). W przyszłym roku nie tylko będziemy kontynuować nasze wsparcie, ale zostaje ono rozszerzone o jeszcze jeden system informatyczny.

W grudniu udało się nam wygrać kolejny przetarg publiczny i podpisać umowę na kontynuowanie wsparacie technicznego dotyczącego systemu Delfin. W ciągu aktualnego roku doskonale poznaliśmy system a także udało się poprawić i wyeliminować wiele obecnych w nim problemów oraz wprowadzić szereg optymalizacji. Liczymy więc, że ilość problemów będzie zdecydowanie mniejsza a za to będzie można bardziej skupić się na rozwoju i modyfikacjach systemu.

Niezależnie od utrzymania systemu Delfin, w 2019 roku podejmiemy się również wsparcia technicznego oraz prac związanych z rozwojem innego systemu informatycznego wykorzystywanego przez OHP. Nasze wsparcie obejmie również system "Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy".


Utrzymanie oraz Wsparcie techniczne systemów informatycznych OHP

OHP
OHP

Od przyszłego roku rozszerzamy naszą współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie utrzymania oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych.

Firma Vavatech przez cały 2018 rok realizuje na potrzeby OHP usługi wsparcia technicznego oraz utrzymania systemu Delfin (System dot. refundacji wynagrodzeń młodocianych). W przyszłym roku nie tylko będziemy kontynuować nasze wsparcie, ale zostaje ono rozszerzone o jeszcze jeden system informatyczny.

W grudniu udało się nam wygrać kolejny przetarg publiczny i podpisać umowę na kontynuowanie wsparacie technicznego dotyczącego systemu Delfin. W ciągu aktualnego roku doskonale poznaliśmy system a także udało się poprawić i wyeliminować wiele obecnych w nim problemów oraz wprowadzić szereg optymalizacji. Liczymy więc, że ilość problemów będzie zdecydowanie mniejsza a za to będzie można bardziej skupić się na rozwoju i modyfikacjach systemu.

Niezależnie od utrzymania systemu Delfin, w 2019 roku podejmiemy się również wsparcia technicznego oraz prac związanych z rozwojem innego systemu informatycznego wykorzystywanego przez OHP. Nasze wsparcie obejmie również system "Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy".