Stworzenie nowego systemu informatycznego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Sukcesem udało się zakończyć nasz udział w postępowaniu publicznym ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Nasza oferta wygrała postępowanie i ostatniego dnia roku (31 grudnia) podpisaliśmy umowę na realizację projektu.

System będący przedmiotem zamówienia będzie służył do naboru i oceny ofert w konkursach dotacyjnych, wspierania monitorowania trwających projektów a także rozliczania projektów już zakończonych. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie, wdrożenie nowego systemu a także zapewnienie serwisu gwarancyjnego na okres 24 miesięcy.