Opracowanie specjalistycznego oprogramowania informatycznego dla PKWK

Na grafice przedstawione jest logo Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, klienta Vavatech.
Na grafice przedstawione jest logo Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, klienta Vavatech.

Podpisaliśmy umowę z Polskim Klubem Wyścigów Konnych na opracowanie specjalistycznego oprogramowania informatycznego.

Polski Klub Wyścigów Konnych działa od 2001 roku na podstawie ustawy o wyścigach konnych. Zakres kompetencji za które odpowiada jest bardzo szeroki, m.in.: ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, wydaje pozwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powożących, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia

Do bieżącej realizacji swoich celów wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia informatyczne w tym również systemy dedykowane, które zostały utworzone na zamówienie PKWK. Aby zwiększyć i usprawnić działania powstała potrzeba większej integracji poszczególnych narzędzi informatycznych. Właśnie take rozwiązanie jest przedmiotem umowy, której realizacji się podjęliśmy.

Podczas tworzenia rozwiązania, planujemy użyć technologii spójnych z już wykorzystywanymi przez aktualne komponenty technologii w szczególności: Java / Java EE, Spring (w tym Spring Boot), Angular.js


Opracowanie specjalistycznego oprogramowania informatycznego dla PKWK

Na grafice przedstawione jest logo Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, klienta Vavatech.
Na grafice przedstawione jest logo Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, klienta Vavatech.

Podpisaliśmy umowę z Polskim Klubem Wyścigów Konnych na opracowanie specjalistycznego oprogramowania informatycznego.

Polski Klub Wyścigów Konnych działa od 2001 roku na podstawie ustawy o wyścigach konnych. Zakres kompetencji za które odpowiada jest bardzo szeroki, m.in.: ustala warunki rozgrywania gonitw i kontroluje ich przestrzeganie, działa na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni, wydaje pozwolenia na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencje dla sędziów, trenerów, jeźdźców, powożących, powołuje komisje techniczne i komisję odwoławczą, inicjuje i opiniuje rozwiązania prawne dotyczące wyścigów konnych, reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach wyścigowych, prowadzi księgi stadne dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, prowadzi specjalistyczne szkolenia

Do bieżącej realizacji swoich celów wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia informatyczne w tym również systemy dedykowane, które zostały utworzone na zamówienie PKWK. Aby zwiększyć i usprawnić działania powstała potrzeba większej integracji poszczególnych narzędzi informatycznych. Właśnie take rozwiązanie jest przedmiotem umowy, której realizacji się podjęliśmy.

Podczas tworzenia rozwiązania, planujemy użyć technologii spójnych z już wykorzystywanymi przez aktualne komponenty technologii w szczególności: Java / Java EE, Spring (w tym Spring Boot), Angular.js