Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza w przetargu publicznym ogłoszonym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przedmiotem podpisanej w wyniku wygrania przetargu umowy jest konserwacja oprogramowania aplikacyjnego ZSIORiN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją jego funkcjonowania.

System ZSIORiN (Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie) działa w oparciu o technologie: Java EE, Hibernate, Oracle, WebSphere Application Server, LDAP, Solaris.

System składa się z 25 zintegrowanych modułów i jest używany przez ponad 2000 aktywnych użytkowników w ponad 330 jednostkach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORiN

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza w przetargu publicznym ogłoszonym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przedmiotem podpisanej w wyniku wygrania przetargu umowy jest konserwacja oprogramowania aplikacyjnego ZSIORiN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją jego funkcjonowania.

System ZSIORiN (Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie) działa w oparciu o technologie: Java EE, Hibernate, Oracle, WebSphere Application Server, LDAP, Solaris.

System składa się z 25 zintegrowanych modułów i jest używany przez ponad 2000 aktywnych użytkowników w ponad 330 jednostkach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.