Kolejna umowa z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy!

logotyp Ochotniczych Hufców Pracy
logotyp Ochotniczych Hufców Pracy

Od dziś mamy przyjemność już kolejny, piąty rok, współpracować z KG OHP w ramach opieki nad systemem Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy.

Czym jest MPP

System informatyczny "Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy" ("MPP") to aplikacja webowa działająca w technologiach PHP, Symfony oraz PostgreSQL. Portal powstał w 2007 roku jako dedykowany system dla realizacji zadania:

  • pośrednictwo pracy na rzecz młodzieży uczącej się, bezrobotnej i poszukującej pracy, realizowanego w jednostkach OHP,
  • usprawnienie efektywności pracy osób realizujących powierzone im zadania z zakresu pośrednictwa pracy w OHP,
  • wspomaganie obsługi młodzieży uczącej się, poszukującej pracy i bezrobotnej zgodnie z przyjętymi standardami pośrednictwa pracy w OHP.

Aplikacja daje również możliwość przeglądania ofert przez tzw. „użytkowników zewnętrznych”, tj. osoby poszukujące pracy, które bez konieczności logowania się mają możliwość przeglądania aktualnych ofert pracy zamieszczonych przez pośredników pracy na stronie www.mbp.ohp.pl.

Dostęp do Systemu MPP mają pracownicy posiadający uprawnienia nadane im zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i powierzonymi im zadaniami.

Obecnie System MPP jest aplikacją obsługującą zadania rozwoju zawodowego (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe) realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149). Od 2022 roku uprawnienia do obsługiwania systemu ma ponad 600 użytkowników – pracowników Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Wojewódzkich Komend OHP i Komendy Głównej OHP.

System zawiera dane teleadresowe jednostek OHP realizujących usługę rozwoju zawodowego oraz dane osób poszukujących pracy, pracodawców, informacje o skierowaniach do pracy oraz podjęciach zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy.

Usługi w ramach umowy

Na umowę składają się dwie usługi.

Wsparcie techniczne polegające na:

  • konfigurowaniu oprogramowania i sprzętu, na których jest uruchomiony System Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy (Serwer Apache, Apache Tomcat, PostgreSQL),
  • reagowaniu na problemy wynikające z bieżącej pracy z aplikacją,
  • opracowywaniu, testowaniu i wprowadzaniu ewentualnych zmian w aplikacji w przypadku nowych uregulowań prawnych.

oraz modyfikacje systemu na zlecenie OHP.

W ramach aktualnej umowy będziemy zajmowali się m.in. sporego zakresu modyfikacją, która będzie polegała na integracji z Centralną Bazą Ofert Pracy, tym samym umożliwiając sprawne funkcjonowanie systemu w połączeniu z CBOP (sprawne przesyłanie ofert pracy z Systemu do CBOP).