Zakończenie etapu Analizy Wdrożeniowej dla Filharmonii Narodowej

Filharmonia Narodowa
Filharmonia Narodowa

Zakończyliśmy właśnie etap analizy wdrożeniowej dla nowego systemu informatycznego dla Filharmonii Narodowej.

Analiza dotyczy systemu, który będzie pomagał Filharmonii Narodowej w organizacji wyjazdowych tras koncertowych, co ma związek z edukacyjną działalnością Filharmonii.
Więcej informacji na temat całego projektu można przeczytać tutaj.

W tej chwili przystąpiliśmy już do kolejnej fazy projektu, która obejmuje w szczególności prace implementacyjne, integrację z innymi systemami, opracowanie procedur migracji, testy oraz na koniec produkcyjne uruchomienie systemu.

Mimo napiętego harmonogramu dążymy do tego, aby prace nad tworzeniem systemu zakończyły się powodzeniem, czyli wdrożeniem go na środowisko produkcyjne w zakładanym terminie.