System informatyczny do obsługi tras koncertowych dla Filharmonii Narodowej

Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy pracę na dedykowanym systemem obsługi tras koncertowych dla Filharmonii Narodowej.

Jedną z wielu aktywności jakie prowadzi Filharmonia Narodowa jest działalność edukacyjna. W szczególności w ramach tej działalności muzycy Filharmonii Narodowej ruszają w trasy koncertowe do wybranych szkół w wielu zakątkach Polski, aby dotrzeć do słuchaczy z różnych środowisk społecznych i edukacyjnych. Uczniowie mają wyjątkową okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących zarówno różnych form muzycznych, historii muzyki, kompozytorów a także tajników gry na różnych instrumentach. Co roku Filharmonia Narodowa przygotowuje dziesięć różnych programów, które prezentowane są w okresie od września do czerwca uczniom we współpracujących placówek.

Filharmonia Narodowa co roku planuje i tworzy nową ofertę merytoryczną, podpisuje stosowne umowy z zainteresowanymi placówkami szkolnymi, planuje przebieg poszczególnych koncertów a także przez cały rok szkolny nadzoruje i koordynuje przebieg koncertów. Działalność tego typu i przy takiej skali wymaga wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych, które wspomagałyby cały proces w każdym z jego etapów. Właśnie tego typu dedykowany system informatyczny, który pomoże w organizacji tras koncertowych jest przedmiotem umowy, której realizacji się podjęliśmy.

Prace nad projektem podzielone zostały na kilka etapów.
W pierwszej fazie podczas analizy naszym celem jest opracowanie szczegółowego opisu wymagań oraz opracowanie projektu systemu. Podczas analizy nie tylko precyzowany jest kształt i określane funkcjonalności nowego systemu, ale również zaprojektować sposób integracji z działającym w Filharmonii systemem finansowo księgowym, z którym należy się zintegrować w celu wymiany danych.
W drugim etapie zgodnie z przyjętym harmonogramem przystąpimy do implementacji systemu.
W ostatnim etapie system zostanie wdrożony i rozpocznie się okres stabilizacyjny, po którym to dopiero przejdziemy do ostatniej fazy utrzymania i rozwoju.

Przy realizacji projektu zamierzamy wykorzystać technologię JavaEE, JSF oraz Spring, dane będą przechowywane w relacyjnej bazie danych MySQL, do uruchomienie systemu zamierzamy wykorzystać serwer aplikacyjny WildFly System będzie tworzony jako aplikacja webowa, aby możliwe byłoby korzystanie z niej przez przeglądarkę internetową przez wielu użytkowników.