Rozwój platformy dialogu społecznego "W Dialogu"

"W Dialogu" - platforma dialogu społecznego
"W Dialogu" - platforma dialogu społecznego

Rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim a dokładnie z Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego mającą na celu rozbudowę platformy projektu "W Dialogu".

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką koncentrującą się się na praktycznych problemach dotyczących komunikacji w demokracji oraz na problematyce demokratycznego komunikowania. Centrum Deliberacji jest też liderem konsorcjum w skład którego wchodzą również:

  • Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Związek Miast Polskich
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Studio Promocji MIT
  • Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
W ramach konsorcjum została stworzona platforma "W Dialogu", która służy do komunikacji i prowadzenie dialogu społecznego.

Prace nad projektem podzielone zostały na kilka etapów.
Na początku najpilniejsze są poprawki związane z zapewnieniem prawidłowego przetwarzania danych osobowych a także zgodność ze standardem WCAG 2.0. W dalszej kolejności będziemy kolejno uwzględniać uwagi i sugestię zgłoszone przez użytkowników platformy zebrane podczas pilotażowych wdrożeń systemu.

Platforma "W Dialogu" wykorzystane są następujące narzędzia, języki programowania i technologie:

  • Java, javascript, html, css/scss
  • AngularJS, jQuery, Spring 4, Hibernate, PostgreSQL
  • Bootstrap, npm, grunt, bower, liquibase, mavcen
System został stworzony i jest udostępniany na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License