Modernizacja oraz wsparcie systemu informatycznego w Ministerstwie Środowiska

Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Zakończyliśmy realizację umowy, która dotyczyła modernizacji oraz wsparcia dla systemu informatycznego w Ministerstwie Środowiska. Realizacja umowy trwała od maja 2016 roku.

W ramach modernizacji systemu zostały wprowadzone różnego rodzaju modyfikacje i usprawnienia dotyczące m.in.:

  • modułu administracyjnego,
  • modułu wyszukiwarki kart informacyjnych,
  • modułu dodawania nowych kart informacyjnych,
  • importu danych,
  • dodania newslettera dla użytkowników.

W ramach 25 osobodni wsparcia zostały wykonane również dodatkowe zlecenia, w tym jedno dotyczące migracji około 70 000 kart informacyjnych z systemu Infoos.

Pewnym wyzwaniem przy imporcie, był fakt, że system Infoos opierał się o bazę danych Tamino, którą można zaliczyć do technologii bardzo archaicznych. Sprawiało to, iż wykonywanie teoretycznie pozornie prostych zadań było mocno utrudnione. 

Biorąc pod uwagę potrzeby migracji, konieczne było stworzenie specjalnego rozwiązania, które pozwoliło na eksportowanie danych z kolejnych kart. Pobrane w ten sposób karty, zostały następnie przetworzone do odpowiedniego formatu i zaimportowane do aktualnego systemu.

System informatyczny, którego dotyczyła umowa umożliwia prowadzenie wykazu kart informacyjnych przez ponad 1600 urzędów administracji publicznej mieszczących się w całej Polsce. W ich skład wchodzą m.in.:

  • urzędy gmin,
  • urzędy powiatowe,
  • urzędy marszałkowskie,
  • urzędy wojewódzkie,
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

System ten obsługuje łącznie 6 500 nazwanych użytkowników a liczba opublikowanych w nim kart informacyjnych przekracza 1,74 miliona.

Działa on w oparciu o serwer aplikacyjny JBoss Application Server 5.1 GA, Server LDAP z zainstalowanym serwerem OpenLDAP oraz serwer bazodanowy Oracle z SZBD Oracle 11g.

System został stworzony w technologii Java EE, natomiast wszystkie jego komponenty działają w ramach osobnych maszyn wirtualnych, które należą do środowiska VMWare vSphere 5.5.