SHRIMP 2.0 dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

30 czerwca 2017 roku podpisaliśmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów umowę dotyczącą opracowania projektu nowej wersji systemu SHRIMP.

Czym jest SHRIMP?

Jest to elektroniczny System Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej. Jego przeznaczeniem jest sprawozdanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców - nie dotyczy on jednak rolnictwa i rybołówstwa. Nie obejmuje także sprawozdań zaległych należności przedsiębiorców.

Do SHRIMP muszą przystąpić wszystkie podmioty, których działalność polega, lub może potencjalnie polegać, na udzielaniu pomocy publicznej. Każdy przypadek udzielenia tego typu wsparcia jest przesyłany do UOKiK w ciągu 7 dni.

Istota Systemu SHRIMP ver. 2

Budowa nowej wersji systemu SHRIMP będzie polegała na zaprojektowaniu:

  • interfejsów i funkcjonalności dla podmiotów korzystających z pomocy publicznej, projektów krajowych i UE
  • panelu zarządzania dla pracowników UOKiK i Ministerstwa Finansów, administratorów systemu SHRIMP.

Realizacja Vavatech zakłada stworzenie dokumentacji Architektury Systemu i Architektury Zarządzania Systemem, w tym m.in. określenie:

  • struktury administracyjnej SHRIMP ver. 2, roli - w tym uprawnień - poszczególnych administratorów;
  • poziomów uprawnień (profili), które stosuje się w odniesieniu do podrzędnych użytkowników;
  • struktury bazy - w tym schematów bazy danych;
  • wymagań technicznych - przy uwzględnieniu sprzętu i oprogramowania;
  • warunków, których spełnienie będzie gwarantowało poprawne działanie Systemu oraz wszystkich zależnych od niego komponentów.