Asysta techniczna oraz rozwój Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA)

Oferta firmy Vavatech została wybrana jako najkorzystniejsza w publicznym postępowaniu przetargowym na usługi związane z usuwaniem błędów i awarii oraz rozbudowę Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA). W styczniu 2017 roku podpisaliśmy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stosowną umowę i przystąpiliśmy do realizacji usługi.
Usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy, podczas których poza usuwaniem błędów i awarii przewidzianych jest 2 600 roboczogodzin na prace związane z rozwojem systemu.

System Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA) przeznaczony jest do obsługi merytorycznej w zakresie wypłaty świadczeń pracowniczych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Do podstawowych funkcjonalności realizowanych przez system należy:

 • Ewidencjonowanie wniosków wpływających do WUP
 • Rozpatrywanie wniosku
 • Przygotowanie pism związanych z wypłatą świadczeń z wniosków, druków a także PITów
 • Przygotowanie raportów związanych z wypłaconymi zaliczkami
 • Ewidencjonowanie wykazów wpływających do WUP
 • Rozpatrywanie wykazów
 • Przygotowanie pism związanych z wypłatą świadczeń
 • Przesłanie wniosków i wykazów przez pracowników merytorycznych do akceptacji i dalszej kontroli w ramach wew. obiegu dokumentów
 • Zamawianie i przekazywanie środków na wypłaty świadczeń
 • Dokonanie przelewów przez WUP
 • Obsługa postępowań odwoławczych
 • Moduł statystyczny
 • Moduł administratora

SOWA wykorzystuje w warstwie bazy danych serwer zarządzania relacyjną bazą danych MS SQL natomiast w warstwie aplikacyjnej IIS (Internet Information Services) udostępniony przez MS Windows 2012 Server. SOWA wykonana została w technologii MS ASP.NET (.Net Framework).