Nowe szkolenia

Testowanie aplikacji Android dla zespołów QA

Adresatami nowego szkolenia Javatech są członkowie zespołów QA, którzy testują aplikacje na systemie Android, zainteresowani zagadnieniami automatycznych testów akceptacyjnych i Continous Integration.


System kontroli wersji Git

Szkolenie adresowane jest do programistów (dowolnego języka) i administratorów pragnących poszerzyć zakres swoich umiejętności poprzez poznanie systemu kontroli wersji Git. Bardzo przydatne, lecz nie wymagane, jest doświadczenie z innymi systemami np. Subversion.


Architektura aplikacji wysoce skalowalnych i odpornych na błędy

Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie konfiguracji loadbalancingu i klastrowania serwera Tomcat, replikacji bazy danych MySQL, uodpornienia aplikacji na awarię bazy danych przy użyciu sterownika HA-JDBC.