Lipiec 2015 - Zmiana nazwy firmy

W dniu 15 lipca 2015 roku, nasza firma zmieniła nazwę i od tego dnia działamy pod nazwą Vavatech Sp. z o.o.

W związku z powyższą zmianą zmienia się również adres naszej strony internetowej:

a także podstawowe adresy kontaktowe: Wszystkie pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.