Szkolenia SOA - Service Oriented Architecture w ofercie Javatech

Szkolenia z tematyki SOA znajdują się w naszej ofercie już od dłuższego czasu i są wysoko oceniane przez uczestników tych szkoleń. W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem tą tematyką, nasza oferta została rozszerzona zarówno o nowe (bardziej specjalistyczne) tematy szkoleń, ale także o nową formę szkolenia - Mentoring.

Mentoring skierowany jest do małych, zamkniętych grup uczestników (1-5 osób) w sytuacjach, gdzie kluczowe jest indywidualne podejście do zakresu omawianego materiału. Mentoring może obejmować zarówno program każdego z dostępnych szkoleń SOA, może również dotyczyć konkretnych przykładów z zaczerpniętych z codziennej praktyki uczestników. Ideą mentoringu jest również bardzo elastyczne podejście do terminów i długość trwania poszczególnych bloków mentoringu - zarówno terminy jak też długość poszczególnych sesji mentoringu ustalana jest więc indywidualnie z dokładnością do godziny zegarowej. Więcej szczegółów na temat mentoringu można przeczytać na stronie: Mentoring SOA.

Aktualna oferta szkoleń w zakresie Service Oriented Architecture zawiera poniższe szkolenia: