Szkolenia przygotowujące do egzaminów "Oracle Java Certification"

Nasza oferta szkoleń przygotowujących do zdania egzaminów Oracle została rozszerzona oraz uporządkowana. Aktualna oferta zawiera 5 szkoleń:

Podstawowe i najbardziej popularne szkolenie na ścieżce certyfikacyjnej Oracle, które było obecne w naszej ofercie już od wielu lat pod nazwą SCJP (nazwa ta pomimo, że od dawna nieaktualna ciągle jest dość popularna).

Szkolenie przygotowujące do egzaminu "Web Component Developer" w najnowszej dostępnej wersji tego certyfikatu (Java EE 6):

Dwa nowe w naszej ofercie szkolenia, przygotowujące do nowych certyfikatów Java EE 6. Dwa poniższe egzaminy zostały wprowadzone przez Oracle i zastąpiły obowiązujący wcześniej certyfikat: "Oracle Certified Proffesional, Java EE 5 Bussiness Component Developer":

Ostatnie szkolenie, które znajduje się w naszej ofercie już od jakiegoś czasu, jest to szkolenie przygotowujące do egzaminu "Web Service Developer":