JavaScript, jQuery, jQuery UI poszerzają dział szkoleń "Interfejs aplikacji internetowych"

Miło nam poinformować, że nasza oferta szkoleń z działu Interfejs aplikacji internetowych została rozszerzona. W szczególności poza odświeżeniem i rozbudowaniem aktualnych szkoleń do oferty dodaliśmy kilka nowych pozycji m.in. szkolenie dotyczące biblioteki jQuery UI.

Do oferty zostały dodane nowe szkolenia związane z językiem JavaScirpt oraz bibliotekami jQuery i jQuery UI. Szkolenia dostępne są w wersjach 3 dniowych:

Ponadto udostępniliśmy również nowe szkolenia przekrojowe, które zawierają bardziej kompleksowy zakres materiału. Szkolenia dostępne są w wersjach 5 dniowych:

Poniższe szkolenia obecne już od dawna w naszej ofercie, zostały aktualizowane i rozbudowane o nowe zagadnienia: