XHTML, CSS, JavaScript, JQuery, PHP oraz MySQL w ofercie Javatech

W związku z ciągłym rozszerzaniem i wzbogacaniem naszej oferty szkoleniowej do naszego katalogu dodaliśmy kolejne pozycje.

Kilka nowych szkoleń zostało opracowanych z myślą o osobach zajmujących się tworzeniem stron i serwisów internetowych.

Podstawowym szkoleniem z tej grupy jest szkolenie: Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem XHTML i CSS (kod: W-XHTML-CSS), na którym uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności i wiedzą dotyczącą tworzenia stron internetowych. Osoby, które byłyby zainteresowane tylko jednym z tematów: XHTML lub CSS przygotowaliśmy ofertę obejmującą każdy z tych tematów niezależnie, są to szkolenia:

Kolejnym szkoleniem stanowiącym poniekąd kontynuacje powyższych jest szkolenie: JavaScript i jQuery na stronach internetowych (kod: W-JS-JQUERY). To szkolenie pozwoli nabyć podstawowe umiejętności programowania a języku JavaScript oraz posługiwać się frameworkiem jQuery. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą w stanie wzbogacić tworzone strony internetowy o elementy dynamiczne podnosząc zdecydowanie ich atrakcyjność.

Kolejną grupą szkoleń są szkolenia z programowania w języku PHP. W tej grupie w naszej ofercie znalazły się dwa szkolenia:

Piesze szkolenie przeznaczone jest dla początkujących programistów PHP oraz osób, które planują zająć się tworzeniem dynamicznych serwisów internetowych. Drugie szkolenie jest szkoleniem bardziej zaawansowanym przeznaczonym dla programistów PHP, którzy chcą nabyć umiejętności programowania obiektowego w języku PHP.

Dopełnieniem powyższych szkoleń związanych z programowaniem w PHP jest następujące szkolenie:

Szkolenie to pozwoli na naukę profesjonalnego wykorzystania bazy danych MYSQL ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie tej bazy przy tworzeniu aplikacji internetowych.