Wdrożenie systemu "Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania"

System Ewidencji Sprzętu

Podpisaliśmy umowę z Sądem Rejonowym dla Warszawy-Środmieście na wdrożenie systemu Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania.