Wdrożenie "Systemu Ewidencji Sprzętu Informatycznego" w Ministerstwie Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało naszą ofertę na wdrożenie Systemu Ewidencji Sprzętu Informatycznego.