Informacje kontaktowe

Vavatech sp. z o.o.   (*)

 • Adres: ul. Olesińska 21, 02-548, Warszawa

 • E-mail: biuro@vavatech.pl

 • E-mail: szkolenia@vavatech.pl

 • Tel. (+48) 22 845 09 70

 • Fax (+48) 22 213 81 27

 • KRS: 0000231437, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

 • REGON:140047579

 • NIP:PL 526-284-59-94

 • Bank:ING Bank S.A.

 • Konto projektowe: 64 1050 1025 1000 0022 9001 8684

 • Konto szkoleniowe: 45 1050 1025 1000 0023 3669 7657

 • Kapitał zakładowy:73 500,00 PLN

 • Zobacz mapkę gdzie bezpłatnie zaparkować blisko biura

(*) - Dnia 14.07.2015 roku spółka działająca pod nazwą

Javatech zmieniła nazwę na Vavatech.